Komplexní systém pro rychlou a ekonomickou likvidaci biologického odpadu

Petr Riebauer Unikátní produkty z naší nabídky

Drtič jednorázových hygienických nádob Romo

Máte ve Vašem zdravotnickém zařízení oddělení s pacienty, kteří si nemohou dojít na toaletu? Vynášíte, umýváte a dezinfikujete podložní mísy, bažanty, vložky do WC křesel? Chybí Vám personál? Máme pro Vás řešení!

EKO-Finisher Romo je jediný český komplexní systém pro rychlou, bezpečnou, ekonomickou a ekologickou likvidaci jednorázových nádob včetně obsahu. Systém EKO-Finisher ROMO výrazně usnadňuje a zefektivňuje práci ošetřujícího personálu a je zárukou nejvyšší hygieny při péči o nepohyblivé pacienty. Při vylévání a mytí nádob, při vkládání použitých nádob s obsahem do myčky, při jejich sušení a ukládání může kdykoliv dojít ke kontaminaci obsluhy, prostředí nebo například již umytých nádob. Používání jednorázových nádob zamezuje křížení čistého a špinavého provozu, a eliminuje tak riziko přenosu nozokomiální infekce z nedostatečně dekontaminovaných nádob.

Systém EKO-Finisher Romo tvoří přístroj na ekologickou likvidaci jednorázových obslužných pomůcek, tzv. macerátor a řada jednorázových nádob, jako jsou podložní mísy, vložky do WC křesel, močové nádoby nebo emitní misky. Nádoby vyrábíme z tříděného recyklovaného papíru s přidáním přírodního pojiva, takže jsou biologicky rozložitelné v ČOV a přitom zaručují nepropustnost minimálně 24 hodin. Jednorázové papírové nádoby jsou ekologické a levné, a to i ve srovnání s používáním myček.

Macerátory Romo mají nižší pořizovací cenu oproti většině alternativních přístrojů na mytí nádob a provozní náklady EKO-Finisheru jsou významně nižší. Jeden EKO-Finisher Romo ušetří svému provozovateli za rok až několik desítek tisíc korun. V případě vážného zájmu připravíme přímo pro vaše zdravotnické zařízení srovnání provozních nákladů EKO-Finisheru Romo včetně spotřeby nádob s náklady na ruční mytí nebo s náklady na mytí nádob v myčce. Technické parametry a další podrobnosti najdete na našem webu zde: https://lacon.cz/medical/eko-finishery/