EKO-FINISHER Romo přináší úsporu vody, el. energie a lidské práce v hodnotě až 150000 Kč ročně!

Petr Riebauer Unikátní produkty z naší nabídky

Drtič jednorázových hygienických nádob Romo

Máte ve zdravotnickém zařízení lůžkové oddělení s pacienty, kteří si nemohou dojít na toaletu? Používáte toaletní křesla? Vynášíte, umýváte a dezinfikujete podložní mísy, bažanty, vložky do WC křesel? Chybí Vám personál? Máte vysoké náklady na energie? Máme pro Vás jedno z možných řešení!

EKO-Finisher Romo je jediný český komplexní systém pro rychlou, bezpečnou, ekonomickou a ekologickou likvidaci jednorázových nádob včetně obsahu. Systém EKO-Finisher ROMO výrazně usnadňuje a zefektivňuje práci ošetřujícího personálu a je zárukou nejvyšší hygieny při péči o nepohyblivé pacienty. Při vylévání a mytí nádob, při vkládání použitých nádob s exkrementy do myčky, při jejich sušení a ukládání může kdykoliv dojít ke kontaminaci obsluhy či prostředí. Z nedostatečně dekontaminovaných nádob pak dochází k přenosu infekce na pacienta. Používání jednorázových nádob zamezuje křížení čistého a špinavého provozu, a eliminuje tak riziko přenosu nemocničních infekcí na pacienty a personál.

Systém EKO-Finisher Romo tvoří přístroj na ekologickou likvidaci jednorázových obslužných pomůcek, tzv. macerátor, a řada jednorázových nádob, jako jsou podložní mísy, vložky do WC křesel, močové nádoby, emitní misky, umyvadla apod. Nádoby vyrábíme z tříděného recyklovaného papíru s přidáním přírodního pojiva, takže jsou biologicky rozložitelné v ČOV a přitom zaručují nepropustnost minimálně 24 hodin. Všechny jednorázové nádoby Romo jsou schválené pro použití ve zdravotnictví. Používání a likvidace jednorázových papírových nádob je ekologické a levné, a to i ve srovnání s používáním myček.

Macerátory Romo mají nižší pořizovací cenu oproti většině alternativních přístrojů na mytí a dezinfekci nádob. Provozní náklady EKO-Finisheru jsou významně nižší v porovnání s ručním mytím i myčkami, protože macerace probíhá ve studené vodě. Jeden přístroj EKO-Finisher Romo ušetří svému provozovateli za rok až 150 000 Kč. Výše roční úspory nákladů závisí na ceně, kterou platíte za elektřinu, nákladech na vodu a na mzdu personálu.

V případě zájmu připravíme analýzu úspory nákladů při pořízení systému EKO-Finisher Romo v porovnání s ručním mytím pro vaše zdravotnické zařízení. Technické parametry a další podrobnosti najdete na našem webu zde: https://lacon.cz/medical/eko-finishery/